Czym jest analiza egzystencjalna i logoterapia?

Czym jest analiza egzystencjalna i logoterapia?

Celem analizy egzystencjalnej jest pomoc w znalezieniu takiego sposobu życia, który charakteryzować będzie pełna wewnętrzna akceptacja swoich działań. Życia, które będzie afirmacją bytu jednostki i będzie dążyło do urzeczywistnienia potencjałów człowieka.

Analizę egzystencjalną można zdefiniować jako fenomenologiczne, zorientowane na klienta podejście psychoterapeutyczne. Jej celem jest wspieranie człowieka w pełnym (zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym) doświadczaniu siebie i świata. Analiza egzystencjalna pomaga podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, brać na siebie odpowiedzialność za swoje życie i lepiej sobie w nim radzić.

Analizę egzystencjalną można stosować zarówno w przypadku trudności poznawczych, emocjonalnych, jak i behawioralnych o psycho-społecznych, psycho-somatycznych oraz czysto psychologicznych przyczynach. Proces terapeutyczny wykorzystuje fenomenologiczną analizę emocji, które traktowane są jako główny ośrodek doświadczenia. Praca nad historią życia klienta i empatyczne podejście terapeuty ułatwiają dostęp do własnych emocji, ich zrozumienie i twórcze wykorzystanie. Logoterapia to metoda poradnictwa, która skupia się na poszukiwaniu sensu doświadczeń i wydarzeń życiowych.

Cztery fundamentalne motywacje

Twórca Analizy Egzystencjalnej, Wiktor Emil Frankl (1905-1997), uważał, że najgłębszą, najbardziej fundamentalną motywacją, jaka kieruje ludźmi jest poszukiwanie znaczenia. W rozwoju Analizy Egzystencjalnej wypracowano jeszcze trzy fundamentalne, egzystencjalne (osobowe) motywacje, które poprzedzają motywację poszukiwania znaczenia. Wszystkie cztery prowadzą do głębokiego, gruntownego poznania człowieka.

1. Jesteśmy motywowani podstawowym pytaniem egzystencjalnym: Jestem, ale czy mogę być jako osoba? Czy mam dostateczną przestrzeń, ochronę i wsparcie? Możności bycia doświadczamy, kiedy odczuwamy akceptację. Odczuwanie akceptacji umożliwia nam wytworzenie postawy akceptowania nas samych. Jeśli brak nam możności bycia, odczuwamy lęk.

2. Jesteśmy motywowani podstawowym pytaniem o życie: Żyję, ale czy jestem z tego zadowolony? Czy odczuwam spełnienie, umiłowanie życia, uznanie wartości? Poczucie wartości własnego życia opiera się na głębokim poczuciu, że dobrze jest żyć (być tutaj). Brak takiego poczucia prowadzi do depresji.

3. Jesteśmy motywowani podstawowym pytaniem o siebie: Jestem sobą , ale czy odczuwam wolność bycia sobą? Czy doświadczam uwagi, sprawiedliwości, wartości, szacunku, czy ja, jako taki, jestem doceniany? Deficyty na tym poziomie mogą prowadzić do zaburzeń osobowości czy objawów histrionicznych.

4. Jesteśmy motywowani pytaniami o znaczenie egzystencji: Jestem tutaj, lecz po co? Co takiego, tu i teraz, czyni moje życie częścią znaczącej całości? Po co żyję? Niemożność choćby częściowej odpowiedzi na te pytania może prowadzić do uzależnień i samobójstw.

Osoba, której życie jest wypełnione znaczeniem odczuwa i czyni to, co wartościowe.