Artykuły

Poniżej prezentowane są artykuły dotyczące Analizy Egzystencjalnej. Pliki zapisane są w formacie pdf, do ich przeczytania konieczny będzie program “Adobe Acrobat Reader”, który można pobrać na tej stronie.

Längle, A. (2003). Rozmowa terapeutyczna jako droga odkrywania siebie samego. “Drogowskazy” do wolności. Psychoterapia, 1 (124), 41-54.

Längle, A. (2003). Analiza egzystencjalna – poszukiwanie zgody na życie. Psychoterapia, 2 (125), 33-46.

Längle A (2004). Cierpienie – wyzwanie egzystencjalne. Rozumienie, postępowanie i radzenie sobie z cierpieniem z perspektywy analizy egzystencjalnej. W: Jaworski R, Rusak A, Simon W (eds) Wobec cierpienia. Plock: Plocki Instytut Wydawniczy, 219-236

von Kirchbach, G. (2003). Ogólne wprowadzenie do Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej. European Psychotherapy, 1 (4), 33-46.

Karaś, A. (2018). “Coś było puste i się wypełniło” – Psychoterapia indywidualna pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych prowadzona w ujęciu egzystencjalnym w warunkach izolacji więziennej. PSYCHOTERAPIA 1 (184), 51- 63

Warto także przeczytać wywiad “Zatrzymać miłość”, jakiego Alfried Längle udzielił Renacie Arendt-Dziurdzikowskiej podczas swojej wizyty w Polsce w marcu 2007 roku. Wywiad ukazał się w magazynie Zwierciadło nr 6/1928, czerwiec 2007. Zeskanowany artykuł w postaci czterech plików jpg: