Zapraszamy na 2-dniowe seminarium

“Wstęp do Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii

6-7 marca 2020 r.

Seminarium obejmuje wstępny opis koncepcji oraz podstawowych pojęć, którymi posługuje się analiza egzystencjalna i logoterapia.

Adresaci:
psychologowie, pedagodzy, terapeuci rożnych specjalności pracujący w obszarze pomocy psychologicznej, studenci psychologii, pedagogiki, uczestnicy szkoleń w innych nurtach pragnący poszerzyć rozumienie siebie i drugiego człowieka w jego unikalnej sytuacji

oraz

osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii

Prowadzący:
Maria Śmigaj – psycholog, psychoterapeuta
Stanisław Sądowski – psycholog, psychoterapeuta

Miejsce:
Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul.Wóycickiego 1/3, budynek 21, sala 327

Termin:
6-7 marca 2020 r. (Pt 10-18, Sob 9-17)

Koszt:
550 zł – wpłata do 31 stycznia 2020 r.
600 zł – wpłata do 16 lutego 2020 r.
650 zł – wpłata do 5 marca 2020 r.

Wpłata na konto Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE – Polska
02 – 508 Warszawa, ul. Puławska 41/38

78 1140 2004 0000 3602 7810 9790 (mBank)

Program seminarium

I. Krótki rys historyczny i współczesna sytuacja AE na świecie
1. Frankl i jego logoterapia
2. Wkład dr Alfrieda Laengle w rozwój psychoterapii egzystencjalnej
3. Stowarzyszenia AE w innych krajach
II. Główne założenia AE
1. Człowiek i jego egzystencja w centrum teorii
2. Trzy wymiary człowieka
3. Dialog ze sobą i światem
III. Cztery Fundamentalne Motywacje
1.Możność bycia – podstawa wszelkich dążeń
2.Wartość życia i związków
3.Wartość bycia sobą
4.Wartość sensu
IV. Sens i spełnienie – źródła odnajdywania wartości
V. Przewrót egzystencjalny
VI. Życie z wewnętrzna zgodą
VII. Fenomenologia jako uzyskanie specjalnej postawy poznawczej

Zgłoszenia:
e-mail: szkola.psychoterapii@analiza-egzystencjalna.pl

W mailu należy podać następujące dane:
1. Imię i nazwisko
2. Miasto
3. Telefon kontaktowy

Kontakt telefoniczny: Maria Śmigaj 603 757 733

Zapraszamy!