Author Archives: GLE-Polska

premiera książki Alfrieda Längle pt. “Śladami sensu” – 15 czerwca godz. 19:15

Z przyjemnością informujemy, że została wydana kolejna książka Alfrieda  Laengle w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy na  premierę książki pt. “Śladami sensu. Jakie pytania stawia nam życie?

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca  w Kawiarni/Księgarni Radio Telewizja przy ul. Gen. Andersa 29 w Warszawie (godz. 19:15- 21:15).

W programie: obejrzenie nagranego w ostatnim czasie wywiadu z Alfriedem Laengle, zapoznanie się w fragmentami książki czytanymi przy muzyce, rozmowa o psychoterapii egzystencjalnej, o sensie i o wartościach.

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków – 15.06.2019

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 15 czerwca 2019 r. przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26, w I terminie o godz.10:30, w II terminie o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
6. Podsumowanie działalności zarządu w okresie pełnej kadencji od 15 maja 2015 do 15 czerwca 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu
9. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
– Uchwała nr 2/ 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018
– Uchwała nr 3/ 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2018
– Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej)
– Uchwała nr 5/2019 w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia GLE-Polska
10. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zamknięcie Zebrania

Walne Zebranie Członków – 23.06.2018

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 23 czerwca 2018 r. o godzinie 11:15 w Warszawie przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26.

W przypadku braku kworum (kworum tzn. połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych –  § 28 Statutu Stowarzyszenia) drugim terminem Walnego Zebrania jest sobota, dnia 23 czerwca 2018 r.  godzina 11:45 przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
   2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
   3. Zatwierdzenie porządku obrad
   4. Wybór komisji skrutacyjnej
   5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
   6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
   7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu
   8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
    – Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
    – Uchwała nr 2/ 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017
    – Uchwała nr 3/ 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2017
    – Uchwała nr 4/2018 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia GLE-Polska do Polskiej Federacji Psychoterapii
   1. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
   2. Sprawy różne, wolne wnioski
   3. Zamknięcie Zebrania

II Światowy Kongres Terapii Egzystencjalnej

Z przyjemnością informujemy, że 8-11 maja 2019 w Buenos Aires odbędzie się

II światowy kongres terapii egzystencjalnej.

 

 

 

Anxiety and guilt in time of change.
Opening and possibilities

May 8th to 11th, 2019 | Buenos Aires, Argentina

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.2docongresomundialdeterapiaexistencial.com

W razie pytań możliwy kontakt: 2congresomundialexistencial@gmail.com

Walne Zebranie Członków 29.06.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w czwartek, dnia 29 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w Warszawie przy ul. Noskowskiego 16 m 66.

W przypadku braku kworum drugim terminem Walnego Zebrania jest czwartek, dnia 29 czerwca 2017 r. godzina 18:30 przy ul. Noskowskiego 16 m 66.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu.
8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
– Uchwała nr 2/ 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016
– Uchwała nr 3/ 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2016
– Uchwała nr 4/2017 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
9. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
10. Sprawy różne, wolne wnioski
11. Zamknięcie Zebrania.

wykład Alfrieda Längle – 26 października godz. 18:00 na UKSW

Serdecznie zapraszamy na wykład Alfrieda Längle pt. “Sens i spełnienie w życiu-podejście analizy egzystencjalnej” oraz premierę książki “Gdy rodzi się pytanie o sens”.

Wykład będzie wprowadzeniem w tematykę podejścia psychoterapeutycznego jakim jest analiza egzystencjalna.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja oraz będzie możliwość nabycia książek Alfrieda Längle, które ukazały się w języku polskim: “Żyć z sensem” oraz “Gdy rodzi się pytanie o sens”.plakat

Wykład będzie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Szczegóły na plakacie.