Category Archives: Stowarzyszenie

Informacje dotyczące stowarzyszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków – 15.06.2019

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 15 czerwca 2019 r. przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26, w I terminie o godz.10:30, w II terminie o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
6. Podsumowanie działalności zarządu w okresie pełnej kadencji od 15 maja 2015 do 15 czerwca 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu
9. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
– Uchwała nr 2/ 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018
– Uchwała nr 3/ 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2018
– Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej)
– Uchwała nr 5/2019 w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia GLE-Polska
10. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zamknięcie Zebrania

Walne Zebranie Członków – 23.06.2018

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 23 czerwca 2018 r. o godzinie 11:15 w Warszawie przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26.

W przypadku braku kworum (kworum tzn. połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych –  § 28 Statutu Stowarzyszenia) drugim terminem Walnego Zebrania jest sobota, dnia 23 czerwca 2018 r.  godzina 11:45 przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
   2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
   3. Zatwierdzenie porządku obrad
   4. Wybór komisji skrutacyjnej
   5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
   6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
   7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu
   8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
    – Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
    – Uchwała nr 2/ 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017
    – Uchwała nr 3/ 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2017
    – Uchwała nr 4/2018 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia GLE-Polska do Polskiej Federacji Psychoterapii
   1. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
   2. Sprawy różne, wolne wnioski
   3. Zamknięcie Zebrania

Walne Zebranie Członków 29.06.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w czwartek, dnia 29 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w Warszawie przy ul. Noskowskiego 16 m 66.

W przypadku braku kworum drugim terminem Walnego Zebrania jest czwartek, dnia 29 czerwca 2017 r. godzina 18:30 przy ul. Noskowskiego 16 m 66.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu.
8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
– Uchwała nr 2/ 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016
– Uchwała nr 3/ 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2016
– Uchwała nr 4/2017 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
9. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
10. Sprawy różne, wolne wnioski
11. Zamknięcie Zebrania.

Walne Zebranie Członków 11.06.2016

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:00 w Warszawie w “Owocnym miejscu” przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. W przypadku braku kworum drugim terminem Walnego Zebrania jest sobota, Krochmalna 4/28 lok. 26 o godzinie 16:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za okres od 16 maja do 31 grudnia 2015
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu.
8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015
– Uchwała nr 2/ 2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
– Uchwała nr 3/ 2016 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015
– Uchwała nr 4/2016 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
9. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
10. Rozważenie rozszerzenia działalności Stowarzyszenia o działalność gospodarczą
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zamknięcie Zebrania

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – 11 grudnia 2015

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w piątek, 11 grudnia 2015 o godzinie 10:00 w Warszawie w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 7/9. W przypadku braku kworum drugim terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest piątek, 11 grudnia 2015 o godzinie 10:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały o nadaniu Alfriedowi Längle godności członka honorowego Stowarzyszenia GLE-Polska
 5. Przekazanie informacji i omówienie bieżących zmian w Stowarzyszeniu
 6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2016 r.
 7. Omówienie kwestii związanych z promocją książek Alfrieda Längle
 8. Zamknięcie Zebrania

Nadzwyczajne walne zebranie członków 26 czerwca 2015

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2015 o godzinie 15:00 w Warszawie przy ul. Hożej 41 lokal 3B (II piętro, domofon 32). W przypadku braku kworum drugim terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest piątek, 26 czerwca 2015 o godzinie 15:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
 7. Zamknięcie Zebrania

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia

 

UWAGA! Zmiana miejsca zgromadzenia!

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska odbędzie się 15 maja (piątek) o godzinie 19:00 w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 2 (Castle Inn — Warszawski sen).

 

PONIŻSZE OGŁOSZENIE TRACI WAŻNOŚĆ Z DNIEM 11 maja:

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska odbędzie się 15 maja (piątek) o godzinie 19:00 w Warszawie przy ul. Lwowskiej 8/46.

PONIŻSZE OGŁOSZENIE TRACI WAŻNOŚĆ Z DNIEM 12 maja:

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska odbędzie się 15 maja (piątek) o godzinie 19:00 w Warszawie przy ul. Długiej 6.

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia – 9 kwietnia 2011

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na sobotę, 9 kwietnia 2011 roku. Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 14:00 w Warszawie, ul. Próżna 8 w siedzibie Austriackiego Forum Kultury. W przypadku braku quorum drugim terminem Zgromadzenia jest sobota, 9 kwietnia 2011 o godzinie 15:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2011 r.;
2. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną;
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i przyjęciem sprawozdania;
4. Głosowanie nad propozycją przeniesienia siedziby Stowarzyszenia do Warszawy;
5. Wolne wnioski.