Category Archives: Szkolenie

Informacje dotyczące szkolenia

Terminy zjazdów 2013

Terminy zjazdów szkoleniowo-superwizyjnych w roku 2013:

25-27 stycznia (piątek-niedziela)
22-24 marca (piątek-niedziela)
28-30 czerwca (piątek-niedziela)
13-15 września (piątek-niedziela)
13-15 grudnia (piątek-niedziela)

24-26 stycznia 2014 ?
28-30 marca 2014 ?
27-29 czerwca 2014 ?