KWALIFIKACJA

ADRESACI SZKOŁY PSYCHOTERAPII:
Szkolenie skierowane jest do Absolwentów studiów wyższych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych (preferowana psychologia i kierunki pokrewne) lub medycznych. O udział w szkoleniu mogą również ubiegać się studenci ostatnich lat wymienionych kierunków.
Mile widziane jest doświadczenie w pracy w obszarze pomocy psychologicznej. Z chwilą rozpoczęcia części klinicznej szkolenia wymagane jest podjęcie praktyki.

PROCEDURA NABORU

1.Wypełnienie Ankiety zgłoszeniowej i wysłanie pocztą elektroniczną na adres: szkola.psychoterapii@analiza-egzystencjalna.pl Ankieta do pobrania: TUTAJ.

2. Udział w Indywidualnej Rozmowie Kwalifikacyjnej (termin ustalany indywidualnie)

3. Udział w spotkaniach grupowych:
– w Seminariach Wprowadzających w podstawowe zagadnienia Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii
23-25.10.2020r. (Karin Steinert) oraz 27-29.11.2020 r. (Thomas Herzog)

w 3- dniowym Seminarium Kwalifikacyjnym, którego celem jest doświadczenie grupowe w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii
15-17.01.2021 r. (Alfried Laengle)

Celem procedury naboru, obejmującej trzy formy kontaktu, jest stworzenie optymalnych warunków do Spotkania, w czasie którego obie strony mogą poznać wzajemne oczekiwania i ocenić możliwości kontynuowania wspólnej pracy. Informacja o wynikach kwalifikacji – na zakończenie Seminarium Kwalifikacyjnego.