OPŁATY

PRZYSTĄPIENIE DO SZKOLENIA
Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna: 120 zł
Seminaria Wprowadzające oraz Semiarium Kwalifikacyjne – po 1000 zł

SZKOLENIE
I. Część podstawowa 2,5 roku (42 dni x 8h): ok. 14.000 zł
II. Część kliniczna 2 lata (36 dni x 8h): ok. 12.000 zł
Superwizja (150 h): ok. 6.200 zł.
Spotykamy się 6-7 razy w ciągu roku ? piątek, sobota, niedziela (3 pełne dni szkoleniowe).

Koszt jednego trzydniowego zjazdu:
– 950 zł przy opłacie za rok kalendarzowy z góry (bez możliwości zwrotu w przypadku rezygnacji z kursu w opłaconym roku)
– 1000 zł przy opłacie każdorazowo za zjazd

Powyższe kwoty mają charakter orientacyjny i w czasie trwania szkolenia mogą (ale nie muszą!) nieznacznie wzrosnąć (w związku z inflacją, trudnym do przewidzenia wzrostem kosztów organizacji, etc.) Planując wydatki na szkolenie, warto uwzględnić koszt indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (50 h).