Aneta Karaś

Aneta Karaś [Suwałki]

Kontakt:

E-mail: aneta_karas@wp.pl

Strona: http://www.psychoterapiaegzystencjalna.pl/

Wykształcenie:

Psycholog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 2005).

Psychoterapeutka egzystencjalna w procesie certyfikacji (ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia z zakresu poradnictwa i psychoterapii w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii – 2014).

Uczestniczyła w dodatkowych szkoleniach/warsztatach z zakresu psychoterapii (w ujęciu poznawczo-behawioralnym) oraz diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie:

PSYCHOTERAPIA / POMOC PSYCHOLOGICZNA:

2005 – 2007 r. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach: pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nerwicowe, lękowe, depresyjne, związane ze stresem i kryzysem emocjonalnym oraz uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2005 – 2007 r. w Zespole Leczenia Środowiskowego w Suwałkach: pomoc osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (głównie psychotycznymi).

2008 – 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach: pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie.

2007 – 2014 r. w Dziale Terapeutycznym Aresztu Śledczego w Suwałkach: pomoc osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w obszarze leczenia uzależnień, problemów emocjonalnych i osobowości (ze szczególnym uwzględnieniem agresji).

2015 r. — w Gabinecie Psychoterapii Egzystencjalnej w Suwałkach: psychoterapia / poradnictwo psychologiczne w odpowiedzi na indywidualne potrzeby zgłaszających się osób.

POPULARYZOWANIE ANALIZY EGZYSTENCJALNEJ I LOGOTERAPII:

Gościnne prowadzenie ćwiczeń ze studentami z zakresu psychoterapii egzystencjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 2012, 2013).

Współprowadzenie seminarium: Spełnienie i sens w życiu: wprowadzenie do analizy egzystencjalnej (Warszawa 2013).

Prelekcja: Wolność i odpowiedzialność z perspektywy analizy egzystencjalnej na sympozjum naukowym Podstawowe dane istnienia zorganizowanym przez Sekcję Psychologii Egzystencjalnej KNSP Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa 2014).

Wykład: Analiza egzystencjalna: zastosowanie w pomocy psychologicznej (na zaproszenie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Warszawa 2014).

Publikacje:

Karaś, A. (2006). Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego. Studia Psychologica, 6. [abstrakt]

Karaś, A. (2004?). Rzeka uczuć. Cukrzyca a zdrowie, 17. [artykuł]

Inne informacje:

Członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej (GLE Polska).