Ludwik Bryła

Ludwik Bryła [Warszawa]

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, początkowo pracował w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od lekarza stażysty do zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej oraz uzyskał dwie specjalizacje drugiego stopnia – z psychiatrii i seksuologii, obydwie z wyróżnieniem.

Od 1999 roku pracuje w Warszawie – jest współtwórcą i kierownikiem Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ – największej publicznej placówki psychoterapeutycznej w Polsce. Od 2009 roku pełni również funkcję dyrektora ds. medycznych kliniki Vertimed.

W latach 1999-2008 pracował jako nauczyciel akademicki w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczając psychiatrii i seksuologii.

W centrum jego zawodowych i naukowych zainteresowań znajduje się psychoterapia, która jest jego życiową pasją. Ukończył m.in. kurs terapii rodzin w podejściu systemowym, kurs psychoterapii integracyjnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kurs terapii poznawczej i behawioralnej uzyskując certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a następnie certyfikat superwizora-dydaktyka PTTPB. Od 2007 roku szkoli się w analizie egzystencjalnej.

Uwielbia przyrodę, podróże, historię, ambitne kino i muzykę klasyczną, a także ruskie pierogi i elektroniczne gadżety.

Kontakt

Klinika VERTIMED (terapia odpłatna) – tel. 22 4056375
Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ (nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ) – tel. 22 8412613
Praktyka prywatna (obecnie brak wolnych terminów)