PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii jest przygotowanie Absolwentki/Absolwenta do prowadzenia leczenia szerokiego spektrum trudności i zaburzeń psychicznych, psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości, a także do niesienia pomocy osobom doświadczającym kryzysu egzystencjalnego (logoterapia).

System nauczania jest skonstruowany w sposób umożliwiający ukończenie edukacji na poziomie doradcy bądź psychoterapeuty pracującego w nurcie Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii. Ukończenie szkolenia jest potwierdzane certyfikatem wydawanym przez International Society for Logotherapy and Existential Analysis (GLE-International).

Całościowe szkolenie obejmuje:

I. Część podstawową – która jest obligatoryjna dla doradców oraz psychoterapeutów; obejmuje 44 dni spotkań (seminariów) realizowanych w okresie około 2 i 1/2 roku. Seminaria są poświęcone poznaniu teorii Analizy Egzystencjalnej i Logoterapii oraz elementów zastosowania ich w praktyce. Na kanwie powyższych treści prowadzony jest unikalny trening grupowy (group self-experience) mający na celu pogłębienie rozumienia własnej osoby oraz jej wpływu na jakość procesu psychoterapii. W tej części szkolenia przewidziane są dwa egzaminy pisemne.

II. Część kliniczną – która jest adresowana wyłącznie do przyszłych psychoterapeutów i skupia się wokół klinicznych zastosowań Analizy Egzystencjalnej . Obejmuje 36 dni spotkań (seminariów) realizowanych w okresie 2 lat. Kończy się egzaminem pisemnym.

Ponadto, do obligatoryjnych elementów szkolenia należą:

– Superwizja – prowadzona w grupie szkoleniowej (psychoterapeuci – 150 godzin, doradcy – 100 godzin).

– Osobista praca w indywidualnym kontakcie psychoterapeutycznym (individual self-experience); (psychoterapeuci – 50 godzin, doradcy – 30 godzin).

– Przygotowanie i złożenie pracy pisemnej z zakresu Analizy Egzystencjalnej (psychoterapeuci – min. 30 stron, doradcy – min. 20 stron).