PRZEBIEG I ZASADY NABORU

ADRESACI SZKOŁY PSYCHOTERAPII:

Szkolenie skierowane jest do Absolwentów studiów wyższych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych (preferowana psychologia i kierunki pokrewne) lub medycznych. O udział w szkoleniu mogą również ubiegać się studenci ostatnich lat wymienionych kierunków.

Mile widziane jest doświadczenie w pracy w obszarze pomocy psychologicznej. Z chwilą rozpoczęcia części klinicznej szkolenia wymagane jest podjęcie praktyki.

PROCES NABORU:

Procedura przyjęcia obejmuje trzy części:

Część I

Wypełnienie Ankiety zgłoszeniowej i wysłanie pocztą elektroniczną na adres: szkola.psychoterapii@analiza-egzystencjalna.pl

Ankieta do pobrania: TUTAJ.

Część II

Udział w Indywidualnej Rozmowie Kwalifikacyjnej

Czas i miejsce:

z każdą z Osób skontaktujemy się mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia miejsca i terminu spotkania.

Cena: 80 zł

Część III

Udział w 2-dniowym Seminarium Kwalifikacyjnym, którego celem jest doświadczenie grupowe w nurcie Analizy Egzystencjalnej.

Czas:

21-22 lutego 2015 r. (sobota – niedziela)

Sobota: godz. 9-19

Niedziela: godz. 9-16

Miejsce:

Warszawa, ul. Próżna 7/9

Cena:

– w przypadku dokonania płatności do 30.11.2014 – 550 zł;

– do 17.02.2015 – 600 zł.

Nr konta do wglądu dla uczestników seminarium.

 Celem procedury naboru, obejmującej trzy formy kontaktu, jest stworzenie optymalnych warunków do Spotkania, w czasie którego obie strony mogą poznać wzajemne oczekiwania i możliwości.

Informację o wynikach kwalifikacji przekażemy na zakończenie Seminarium Kwalifikacyjnego, które jednocześnie rozpoczyna cykl zajęć w ramach Szkoły Psychoterapii.